• Täienduskoolitus “Mikrotaimede kasvatamine”

  • Koht: Räpina Aianduskoolis, Aianduse 6, Räpina
  • Aeg: 21. oktoobe – 13.november 2021, s.t õppepäevad Räpinas: 21.okt; 22.okt; 23.okt ja veebis 13.nov.
  • Maht: 32 ak tundi (26 kontakttundi ja 6 iseseisva töö tundi)
  • Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 03.08.2021 käskkirja nr 1.1-2/21/201 alusel.
  • Koolitajad: Anu Käär – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja,
   Marit Mäesaar – Tallinna Botaanikaaia aednik ja ettevõtja, aednik OÜ Pisirohes
  • Registreerumine ja rohkem infot: https://www.aianduskool.ee/mikrotaimede-kasvatamine/
  • Eesmärk: Mikrotaimede maailmaga tutvumine nii taime kui tema kasvatamise ja tootmise pinnalt. 

  Õpiväljundid: Koolituse läbinu

  • teab ja oskab selgitada mikrotaimede kasvatamise kasulikkusest (toiteväärtus, loodussõbralikkus, kasutusalad) väärtustades aedniku kutset;
  • eristab erinevaid taimeliike mida on sobilik kasvatada mikrotaimedena;
  • tunneb mikrotaimede kasvatamise kaasaegseid kasvatustehnoloogiaid;
  • seostab õpitut tööturul rakendumise võimalustega;
  • täiendab end iseseisvalt ja ennast juhtivalt kasutades IKT vahendeid.